За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.1.2021 г.

Съобщение №С19-2379/1/05.01.2021

До М. Г. И
гр. София, ул. Тунджа №53, ет.2, ап 5, район Триадица- СО


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност