За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.9.2015 г.Изх. № СО-1688-02-769/22.03.2011
 
ДО
ДИМО СТОЕВ ИВАНОВ
ЧРЕЗ
ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
УЛ. „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС“ № 175, ЕТ. 2, АП. 6
ГР. СТАРА ЗАГОРА

УЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

      Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 04.02.2011г., Заповед № РД-14-277/12.06.2007г. на заместник-началника на ДНСК, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, „Едноетажна пристройка към съществуваща тухлена сграда 22.56 м2“, находящ се в УПИ VI-7, кв. 140б, м. „Зона Б-3“, гр. София, р-н „Възраждане“-СО. ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от получаване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от 1404.00лв. (хиляда четиристотин и четири лева), представляващи разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг

IBAN BG92UNCR96603119858912        BIC UNCRBGSF

            В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност