За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.2.2018 г.

Изх. № БС-1409-02-127/04.05.2016г.

ДО НАТАЛИЯ МИЛЧЕВА НАЙДЕНОВА
ОБЩЕЖ. ПАРК № 1, АП. № 426
ГР. НЕСЕБЪР
ДО ЛЮБОМИР МИЛЧЕВ НАЙДЕНОВ
УЛ. „ОБЕЛСКИ ПЪТ“ № 11
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 25.02.2016г. заповед № РД-14-162/18.05.2005г. на заместник-началника на ДНСК за премахване на извършения от Вашия наследодател незаконен строеж „Масивна ограда“, находящ се в УПИ I-390, кв. 1 по плана на с. Равда, Община Несебър, с административен адрес: ул. „Апостол Войвода“ № 1, ДНСК Ви кани, в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 1224,00 лева (хиляда двеста двадесет и четири лева), представляваща разходи по премахване на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност