За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.2.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ №СД-358/30.01.2015г.

ДО Яне Йорданов Янков
Кв. „Дружба”, бл. 423, вх.В, ап.29, гр. София
ДО Валентин Янев Янков
Кв. „Дружба”, бл. 423, вх.В, ап.29, гр. София

    Във връзка с влязло в сила Определение №1956/28.11.2014г., постановено по адм.д.№391/2014г. на Административен съд Благоевград, с което сте осъдени да заплатите на РДНСК Югозападен район сумата от 300 /триста/ лева, Ви поканваме в 7-дневен срок, считано от дата на публикуване на съобщението в сайта на ДНСК София да внесете дължимата сума по банковата сметка на ДНСК - ЦУ в УниКредит Булбанк, клон Батенберг - IBAN BG92UNCR96603119858912 SWIFT BIG код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF.
    В случай, че вече сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в РО НСК Благоевград при РДНСК Югозападен район, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” №49, документ за внесената сума.
    След този срок, при непредприети от Ваша страна действия, РО НСК Благоевград, ще предприеме законосъобразни действия за принудително събиране на дължимата сума по реда на Граждански процесуален кодекс /ГПК/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност