За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.6.2019 г.

Проект на НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.

Проект на Наредба

Мотиви към проекта


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност