За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.3.2020 г.

Предприетите оперативни действия от страна на ДНСК във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г.) и във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства, както и превенция на служителите

    Във връзка с решение от 08.03.2020 г. на Министерски съвет на Република България и препоръките на Националния оперативен кризисен щаб, свързани с епидемичната обстановка в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, за одобряване на допълнителни мерки относно заболяването COVID-19 и с цел осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на служителите на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, се ограничава свободният прием на граждани в Центъра за обслужване на клиенти, като сигнали, жалби, искания, заявления и др. документи могат да бъдат отправяни/подавани само писмено чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на следния e-mail адрес: dnsk@dnsk.bg . Отговорите ще бъдат получавани по един от изброените способи посочен от подаващата страна.
    ДНСК препоръчва центровете за административно обслужване да се посещават единствено при неотложност
    При посещение в сградата на ДНСК посетителите да стоят на разстояние не по малко от ЕДИН МЕТЪР един от друг.
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност