За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.6.2021 г.

Ясна отговорност на всички участници в строителния процес

    Началникът на ДНСК арх. Влади Калинов проведе работна среща с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева. Двете страни обсъдиха възможностите за ползотворно сътрудничество между общините и ДНСК и набелязаха някои аспекти за взаимодействие.
    Акцент в разговора бяха устройствените планове и процедурите по издаване на разрешителни за строежи. Арх. Калинов изтъкна ключовата роля на общините да представят по достъпен начин проектите на устройствени планове пред обществеността и заинтересованите страни. От своя страна г-жа Георгиева отбеляза, че този въпрос е фундаментален по отношение на градоустройството и изрази подкрепа за полагане на повече усилия при тяхното представяне. Участниците в срещата се обединиха около значимостта на прозрачността при взимането на важни общински стратегически и градоустройствени решения.
    „Изключително важни конкретните параметри на възложените задания, за да се постигне очаквания краен резултат, с който общинската администрация да постигне целите си.“ заяви началникът на ДНСК. Изпълнителният директор на НСОРБ обърна внимание, че качественото градско планиране отнема време и не бива да се бърза.
    Преместваемите обекти по плажовете и курортите също бяха сред дискутираните теми. Фокусът беше поставен върху правомощията на различните институции ангажирани с издаването на необходимата документация и последващ контрол. Арх. Калинов подчерта, че във всеки един етап от строителния процес отговорността на участниците в него трябва да бъде ясна. Прилагането на повече съвременни модели за публичен диалог е и една от сферите в които НСОРБ и ДНСК ще търсят партньорство.
   
    Началникът на ДНСК арх. Влади Калинов ще вземе участие в Националния форум на главните архитекти на общините, който ще се проведе на 16 юли в Правец.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност