За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.6.2021 г.

Началникът на ДНСК участва в дискусия с архитекти и инженерните консултанти

    Началникът на ДНСК арх. Влади Калинов участва в дискусия, организирана от ръководството на Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК), която е единствената национално представителна на фирмите за строителен надзор. На срещата арх. Калинов представи визията си за модернизиране и промяна на модела на работа на ДНСК в основата, на която е дигитализацията на работния процес. Той подчерта, че целта на срещата е да обсъди с членовете на асоциацията възможностите за подобряване на комуникацията и работната среда между ДНСК и строителните консултанти.
   
    Арх. Калинов призова участниците да бъдат прецизни при подготовката на проектната документация и подчерта, че често установените нарушения, които биват констатирани вече на етап строеж, са вследствие на пропуски още при съгласователните процедури. Той обяви, че ДНСК ще обърне своя фокус оттук нататък, именно върху подготвителния етап, за да може пропуските и предпоставките за бъдещи нарушения, да бъдат засечени в началото, а не когато вече е започнала фактическата реализация на инвестиционните намерения. “Ще бъда безкомпромисен към тези, които не са си свършили работата още при процеса на получаване на разрешителното за строеж. Водя се единствено от прилагането на закона в неговата пълнота във всеки един етап от строителството”, заяви арх. Калинов. Той призова членовете на БААИК така да подготвят проектната документация, че тя да бъде максимално достъпна и улеснена за администрацията.
   
    Началникът на ДНСК призова държавните служители на свой ред също да се стремят да бъдат в помощ на заявителите, които не бива да бъдат връщани по няколко пъти заради липса на документи, а още при подаването да бъдат изискани наведнъж всички липсващи книжа. “Вие консултантите сте мостът между институциите и инвеститорите”, подчерта арх. Калинов и сподели, че ДНСК и МРРБ активно работят по облекчаване на процедурата по паспортизация на сградите. В рамките на дискусията бяха обсъдени конкретни казуси, представени предложения за подобряване на работния процес, като началникът на ДНСК отговори на въпросите на участниците, част от които бяха и онлайн. В срещата взе участие и инж. Георги Даракчиев, директор на Главна дирекция “Строителен контрол“.
   
   
   


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност