За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.11.2021 г.

Арх. Калинов: Засилваме контрола над използваните строителни материали

    За засилване на контролните функции на ДНСК по отношение на качеството на строителството се обяви началникът на дирекцията арх. Влади Калинов по време на дискусия организирана от Института за пътна безопасност.
    “Сигурността и безопасността по пътищата“ трябва да ги търсим още от изграждането им. Ако основата на пътя не е построена качествено с правилните материали, каквото и да се положи отгоре ще остане без значение. „Съгласно законите, държавата трябва да участва активно в проверката на качеството на пътищата“ заяви арх. Калинов и добави, че в момента ДНСК няма определен бюджет за извършване на тези проверки. Той подчерта, че се работи за осигуряване на тези средства за обезпечаване на тази дейност в бюджета на дирекцията за 2022г.
   
    “За нас е важно да включим неправителствения сектор преди въвеждането на конкретни строежи в експлоатация.” каза арх. Калинов и добави, че се стреми към отваряне на ДНСК за неправителствените организации, за да чуят и тяхната гледна точка, различна от тази на държавните институции. Той добави, че вече са поканени представители на тези организации в Приемателни комисии за обекти, които предстои въвеждането им в експлоатация. Той подчерта, че забележките им ще бъдат взети предвид.
   
    Началникът на ДНСК постави и въпроса с преосмисляне на нормите за проектиране, които според него са доста стари и е наложително осъвременяването им. “Трябва да мислим за бъдещите поколения и да се има предвид, че живота се променя и развива, съответно трябва да се развиват нормите и законите” каза в заключение арх. Калинов.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност