За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.05.2021 г.

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

    Елица Николаева Велинова-Василева


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност