За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Обща информация

  • План на обществените поръчки на ДНСК за 2017г.

  • 06.02.2017

  • План за обществените поръчки на ДНСК за 2016г.

  • 04.02.2016

  • ПЛАН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА ДНСК ЗА 2015 r.

  • 06.02.2015


    ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
    Правна информация Декларация за достъпност