За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.6.2012 г.

Административна сграда на ДНСК - саниране на фасади

   
 
 
Приложения
Договор СМР
Административни сведения ОБРАЗЕЦ №1
Декларация посещение на обект ОБРАЗЕЦ №2
Декларация подизпълнител ОБРАЗЕЦ №3-ПП
Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №4
Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №4.1
Декларация по чл. 47 от ЗОП - ОБРАЗЕЦ №4.2
Декларация основни договори ОБРАЗЕЦ №5-ПП
Декларация работници ОБРАЗЕЦ №6-ПП
Декларация материали ОБРАЗЕЦ №7-ПП
Декларация за гаранционни срокове – ОБРАЗЕЦ №8
График за изпълнение на СМР/СРР/КРР-оферта ОБРАЗЕЦ №9
Ценово предложение ОБРАЗЕЦ №10
Декларация за приемане на договора ОБРАЗЕЦ №11
Декларация по чл.56 ал.1 т.11 от ЗОП –ОБРАЗЕЦ №12
Количествено-стойностна сметка
Конкурсни условия при публична поканаДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност