За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.3.2014 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК, В ГР. СОФИЯ БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 47, И УЛ. „АЛАБИН“ №35”

     Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Осъществяване на въоръжена физическа охрана в сградите на ДНСК, в гр. София бул. „Христо Ботев” № 47, и ул. „Алабин“ № 35“  24.03.2014

 

Място

Участник

1

„ПС ГАРД“ ЕООД

2

„БАЛКАН СЕКЮРИТИ“ ЕООД

3

„АСО СОФИЯ“ ООД

4

„ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ“ ЕООД

5

„ГРИФОН СЕКЮРИТИ“ ЕООД

6

„КОФ“ ООД

 

Публична покана (PDF)  07.03.2014

Изисквания и указания (DOC) (PDF) 07.03.2014

Приложения (DOCX) (PDF) 07.03.2014ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност