За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.5.2014 г.

Обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 ЗОП с предмет: 

„Провеждане на обучения за служителите на ДНСК по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“

Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Провеждане на обучения за служителите на ДНСК по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на ДНСК за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“

 

 10.06.2014 г.

Място

Участник

Точки

1

„Българска консултантска организация“ ЕООД

100

2

Обединение „ЛАФИТ-ФПИ“ 

99.22

 

    Документация 27.05.2014 г.

    Покана 27.05.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-27 от 30.6.2014 г. - 18.11.2014


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност