За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.5.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК

Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Закупуване на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на ДНСК“

27.05.2014 г.

Място

Участник

1

„Вижън Груп България“ ООД

2

„Плесио Компютърс“ ЕАД

3

„Партньорите“ ЕООД

4

„Вали компютърс“ ООД

5

„Смарт Софт“ ЕООД

6

„Специализирани бизнес системи“ АД

7

„Дартек“ ООД

8

„Контракс“ АД

9

„Стемо“ ООД

10

„БГ Офис“ ЕООД

11

„Риск Електроник“ ООД

12

„Дилекс“ ООД

13

„Айфест“ ЕООД

14

„Ресет Компютърс“ ЕООД

Покана 08.05.2014 г. 

Изисквания и указания 08.05.2014 г.

Приложения 08.05.2014 г.

Отговор на въпрос: Допуска ли Възложителя поддръжка на хартия с тегло 64 g/m² през касетата за хартия, каквато е през байпаса тавата? 14.05.2014 г.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност