За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.2.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕT ПОЧИСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДНСК

Класиране на участниците в процедура, проведена по реда на глава 8“а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет „Почистване на административните сгради, собственост на ДНСК“.  12.03.2014

Място

Участник

1

„РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД

2

ЕТ „ПЛАМЕКС-Пламен Михайлов“

3

„АДАМАНТ СЪРВИС ГРУП“ АД

4

„КОМЕКС РМ“ ЕООД

5

„ЕЛ ЕМ ДЖИ-ВИ ЕН“ ЕООД

6

„ВАСИЛКА СОФИЯ“ ЕООД

Публична покана (PDF) 21.02.2014

Изисквания и указания (DOCX Word) (PDF) 21.02.2014

Приложения (DOCX Word)  (PDF) 21.02.2014

Списък административни сгради (XLSX Excel)  (PDF)  21.02.2014

Техническо задание (PDF)  21.02.2014

При проблем с отварянето на файлове DOCX и XLSX повече информация тук

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 17.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 14.01.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 12.02.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 10.04.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 06.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания - 01.07.2015ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност