За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Вътрешни правила

  • Вътрешни правила за възлагана и изпълнение на обществене поръчки в ДНСК
  • 03.02.2016

  • Вътрешни правила за възлагана и изпълнение на обществене поръчки в ДНСК

  • 02.07.2015


     ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
    © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта