За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Публични покани

 • Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с
  предмет „Охрана на обекти на ДНСК със сигнално - охранителна техника",
  както и "Осигуряване на физическа охрана на административните сгради на ДНСК на адрес гр. София, бул. "Христо Ботев" 47 и ул. "Алабин" 35"

 • 15.03.2016

 • Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с
  предмет „Закупуване на четири броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК"

 • 15.03.2016

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
  ”СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 • 23.12.2015

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
  “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК В ГР. СОФИЯ, БУЛ. ”ХРИСТО БОТЕВ” № 47 И УЛ.”АЛАБИН” № 35“

 • 08.12.2015

 • Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
  “Застарховане на имуществото и служителите на ДНСК“ с пет обособени позиции.

 • 07.12.2015

 • Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
  „СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК“ с четири обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;
  Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;
  Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ланд Ровър“;
  Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

 • 20.11.2015

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕT
  „ЗАКУПУВАНЕ НА 4 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА СРЕДЕН КЛАС, ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК“

 • 13.10.2015

 • Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
  „ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА СРЕДЕН КЛАС, ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК“

 • 29.07.2015

 • Обществена поръчка чрез публична покана с предмет
  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК”
  с две обособени позиции, както следва:
  обособена позиция 1 с предмет „УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“ И
  обособена позиция 2 с предмет „НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“

 • 29.07.2015

 • Публична покана с предмет „Почистване на административните сгради на ДНСК“
 • 02.04.2015

 • Публична покана
  "Физическа охрана и охрана със СОТ на административните сгради на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет "Осъществяване на въоръжена физическа охрана в сградите на ДНСК, в гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47 и ул. "Алабин" № 35" и Обособена позиция 2 с предмет "Охрана със СОТ на административните сгради на ДНСК", съгласно приложен списък.

 • 18.03.2015

 • Публична покана
  „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

 • 18.03.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на ДНСК"
 • 06.01.2015

 • „Застраховане на имуществото и служителите на ДСНК" с пет обособени позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция 1 „Застраховане на сградите, собственост на ДНСК"; 1.2. Обособена позиция 2 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Автокаско"; 1.3. Обособена позиция 3 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Гражданска отговорност"; 1.4. Обособена позиция 4 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Злополука"; 1.5. Обособена позиция 5 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Живот". Към документацията са приложени списъци на автомобилите, собственост на ДНСК и на сградите, собственост на ДНСК.
 • 03.12.2014


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност