За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.12.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК В ГР. СОФИЯ, БУЛ. ”ХРИСТО БОТЕВ” № 47 И УЛ.”АЛАБИН” № 35“

Съобщение до медиите - 08.12.2015

Покана - 08-12.2015

Изисквания и указания -08.12.2015

Приложения - 08.12.2015

Протокол - 18.12.2015

Договор - 18.12.2015

Информация за извършени плащания - 15.02.2016

Информация за извършени плащания - 17.03.2016

Информация за извършени плащания - 15.04.2016

Информация за извършени плащания - 19.05.2016

Информация за извършени плащания - 17.06.2016

 

Последно плащане-12.05.2016г. - 13.06.2016г.

Изплатена сума по договора – 13295,40 лв. без ДДС. - 13.06.2016г.

Договорът е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 12.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 13.06.2016г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност