За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.3.2015 г.

Публична покана

„Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и
Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

Покана 18.03.2015г.

Изисквания и указания 18.03.2015г.

Приложения 18.03.2015г.

Отговори на въпроси 25.03.2015г.

Съобщение относно отваряне на офертите 30.03.2015г.

Протокол класиране на участниците 08.04.2015г.

11.05.2015г. Договор обособена позиция №1

11.05.2015г. Договор обособена позиция №2

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-12 от 11.05.2015г. с предмет "Абонаментно поддържане на копирните машини на ДНСК по Приложение № 1А" - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-11 от 11.05.2015г. с предмет "Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютри, монитори, принтери, факсове, скенери и мрежово оборудване на ДНСК по Приложение № 1" - 20.08.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-12 от 11.05.2015г. с предмет "Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютри, монитори, принтери, факсове, скенери и мрежово оборудване на ДНСК по Приложение № 1" - 17.09.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-11 от 11.05.2015г. с предмет "Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютри, монитори, принтери, факсове, скенери и мрежово оборудване на ДНСК по Приложение № 1" - 17.09.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1-19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2-19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1- 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1- 11.01.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 15.02.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 17.06.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 17.06.2016

Последно плащане по договора за обособена позиция 1 – 27.05.2016г. - 17.06.2016 г.

Последно плащане по договора за обособена позиция 2 – 27.05.2016г. - 17.06.2016 г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 1 – 47508,06 лв. без ДДС. - 17.06.2016 г.

Изплатена сума по договора  за обособена позиция 2 – 18152,16 лв. без ДДС. - 17.06.2016 г.

Договорът по обособена позиция 1 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 17.06.2016 г.

Договорът по обособена позиция 2 е изпълнен с извършването на последното дължимо плащане на 27.05.2016г., съгласно посочените в него срокове, обем и условия. - 17.06.2016 г.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност