За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.12.2015 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
“Застарховане на имуществото и служителите на ДНСК“ с пет обособени позиции.

Обособена позиция 1 „Застраховане на сградите, собственост на ДНСК“;
Обособена позиция 2 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Автокаско“;
Обособена позиция 3 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Гражданска отговорност“;
Обособена позиция 4 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Злополука“;
Обособена позиция 5 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Живот“.

Съобщение до медиите - 7.12.2015

Публична покана - 7.12.2015

Изисквания и указания - 7.12.2015

Приложения 1 и 2 - 7.12.2015

Приложения 3, 3а, 4 и 5 -7.12.2015

Протокол - 18.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 3 -23.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 1 -28.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 2 -28.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 4 -28.12.2015

Застрахователни полици по Обособена позиция 5 -28.12.2015

Застрахователна полица № 0820011150089/23.12.2015 по обособена позиция 1 е изпълнена, съгласно посочените в нея срокове, обем и условия, в 24:00 часа на 31.12.2016г. с изтичането на срока ѝ. - 04.01.2017 г.
Застрахователна полица № 62000088/18.12.2015 по обособена позиция 4 е изпълнена, съгласно посочените в нея срокове, обем и условия, в 24:00 часа на 31.12.2016г. с изтичането на срока ѝ. - 04.01.2017 г.
Застрахователна полица № 70000190/18.12.2015 по обособена позиция 5 е изпълнена, съгласно посочените в нея срокове, обем и условия, в 24:00 часа на 31.12.2016г. с изтичането на срока ѝ. - 04.01.2017 г.

 Дати на изпълнение на застрахователните полици по обособена позиция 3 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност