За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.11.2015 г.

Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:

„СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК“ с четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;

Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;

Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ланд Ровър“;

Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

Публична покана - 20.11.2015

Съобщение до медиите - 20.11.2015

Изисквания и указания - 20.11.2015

Приложения - 20.11.2015

Приложения 3А и 4А -20.11.2015

Протокол - 12.12.2015


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност