За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Публични покани

 • Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с
  предмет „Охрана на обекти на ДНСК със сигнално - охранителна техника",
  както и "Осигуряване на физическа охрана на административните сгради на ДНСК на адрес гр. София, бул. "Христо Ботев" 47 и ул. "Алабин" 35"

 • 15.03.2016

 • Обществена поръчка по реда на глава осма "а" чрез публична покана с
  предмет „Закупуване на четири броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК"

 • 15.03.2016

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
  ”СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 • 23.12.2015

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
  “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В СГРАДИТЕ НА ДНСК В ГР. СОФИЯ, БУЛ. ”ХРИСТО БОТЕВ” № 47 И УЛ.”АЛАБИН” № 35“

 • 08.12.2015

 • Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
  “Застарховане на имуществото и служителите на ДНСК“ с пет обособени позиции.

 • 07.12.2015

 • Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
  „СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ДНСК“ с четири обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;
  Обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;
  Обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ланд Ровър“;
  Обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

 • 20.11.2015

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕT
  „ЗАКУПУВАНЕ НА 4 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА СРЕДЕН КЛАС, ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК“

 • 13.10.2015

 • Обществена поръчка по реда на глава осма „а“ чрез публична покана с предмет:
  „ЗАКУПУВАНЕ НА 5 БРОЯ УПОТРЕБЯВАНИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛА СРЕДЕН КЛАС, ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК“

 • 29.07.2015

 • Обществена поръчка чрез публична покана с предмет
  „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДНСК”
  с две обособени позиции, както следва:
  обособена позиция 1 с предмет „УНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“ И
  обособена позиция 2 с предмет „НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“

 • 29.07.2015

 • Публична покана с предмет „Почистване на административните сгради на ДНСК“
 • 02.04.2015

 • Публична покана
  "Физическа охрана и охрана със СОТ на административните сгради на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет "Осъществяване на въоръжена физическа охрана в сградите на ДНСК, в гр. София, бул. "Христо Ботев" № 47 и ул. "Алабин" № 35" и Обособена позиция 2 с предмет "Охрана със СОТ на административните сгради на ДНСК", съгласно приложен списък.

 • 18.03.2015

 • Публична покана
  „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

 • 18.03.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на ДНСК"
 • 06.01.2015

 • „Застраховане на имуществото и служителите на ДСНК" с пет обособени позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция 1 „Застраховане на сградите, собственост на ДНСК"; 1.2. Обособена позиция 2 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Автокаско"; 1.3. Обособена позиция 3 „Застраховане на автомобилите, собственост на ДНСК със застраховка „Гражданска отговорност"; 1.4. Обособена позиция 4 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Злополука"; 1.5. Обособена позиция 5 „Застраховане на 421 служителя на ДНСК със групова застраховка „Живот". Към документацията са приложени списъци на автомобилите, собственост на ДНСК и на сградите, собственост на ДНСК.
 • 03.12.2014


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност