За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.6.2020 г.

Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в гр. София“,
Обособена позиция №2 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Враца“,
Обособена позиция №3 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Перник“,
Обособена позиция №4 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Плевен“,
Обособена позиция №5 с предмет „Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. Монтана, гр. Разград, гр. Стара Загора и гр. Ямбол“ и
Обособена позиция №6 с предмет „Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Добрич, гр. Шумен и гр. Търговище“

    Решение

    Договор по Обособена позиция №1

    Договор по Обособена позиция №2

    Договор по Обособена позиция №3

    Договор по Обособена позиция №4

    Договор по Обособена позиция №5

    Договор по Обособена позиция №6

    Обявление за възложена поръчка

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност