За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.10.2014 г.

Обществена поръчка

    Обществена поръчка

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги" с две обособени позиции, както следва:

обособена позиция 1 с предмет „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги" и

обособена позиция 2 с предмет „Предоставяне на мобилни телефонни услуги"

30.10.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014г. РЕШЕНИЕ

30.10.2014г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ 11.11.2014г.

11.11.2014г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

16.12.2014г. ПРОТОКОЛ №1

Съобщение относно отваряне на ценовите оферти 24.01.2015г.

26.01.2015г. ПРОТОКОЛ №2

06.02.2015г. ПРОТОКОЛ №3

06.02.2015г. РЕШЕНИЕ

08.04.2015г. Договор обособена позиция №1

08.04.2015г. Договор обособена позиция №2

Информация за сключен договор 15.04.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-4 от 08.04.2015г. с предмет "Предоставяне услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги за нуждите на ДНСК" - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-4 от 08.04.2015г. с предмет "Предоставяне услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги за нуждите на ДНСК" - 17.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-4 от 08.04.2015г. с предмет "Предоставяне услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги за нуждите на ДНСК" - 20.08.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 11.01.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 15.02.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 15.02.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 17.06.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 17.06.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 18.07.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 18.07.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 18.08.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 18.08.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.09.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 18.11.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 20.01.2017

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност