За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.10.2014 г.

Обществена поръчка

    Обществена поръчка

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги" с две обособени позиции, както следва:

обособена позиция 1 с предмет „Предоставяне на фиксирани телефонни услуги" и

обособена позиция 2 с предмет „Предоставяне на мобилни телефонни услуги"

30.10.2014г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014г. РЕШЕНИЕ

30.10.2014г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ 11.11.2014г.

11.11.2014г. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

16.12.2014г. ПРОТОКОЛ №1

Съобщение относно отваряне на ценовите оферти 24.01.2015г.

26.01.2015г. ПРОТОКОЛ №2

06.02.2015г. ПРОТОКОЛ №3

06.02.2015г. РЕШЕНИЕ

08.04.2015г. Договор обособена позиция №1

08.04.2015г. Договор обособена позиция №2

Информация за сключен договор 15.04.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-4 от 08.04.2015г. с предмет "Предоставяне услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги за нуждите на ДНСК" - 19.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-4 от 08.04.2015г. с предмет "Предоставяне услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги за нуждите на ДНСК" - 17.07.2015

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка УС-02-4 от 08.04.2015г. с предмет "Предоставяне услуги като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги за нуждите на ДНСК" - 20.08.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 19.10.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.11.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 18.12.2015

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 11.01.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1 - 15.02.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 15.02.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 17.03.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2 - 15.04.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.05.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 17.06.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 17.06.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 18.07.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 18.07.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 18.08.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 18.08.2016

Информация за извършени плащания Позиция 1- 19.09.2016

Информация за извършени плащания Позиция 2- 19.09.2016

Информация за извършени плащания - 20.10.2016

Информация за извършени плащания - 18.11.2016

Информация за извършени плащания - 19.12.2016

Информация за извършени плащания - 20.01.2017

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност