За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.2.2016 г.

          Договаряне без обявление с предмет „Доставка на електроенергия - ниско напрежение за предоставените за ползване имоти на ДНСК в градовете,
в които ДНСК има потребление на електроенергия, по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години" с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 с предмет "Доставка на електрическа енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в
гр. Благоевград, гр. Видин, гр. Враца, гр. Кюстендил, гр. Ловеч, гр. Монтана, гр. Перник, гр. Плевен и гр. София";

Обособена позиция 2 с предмет "Доставка на електрическа енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в
гр. Бургас, гр. Кърджали, гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Сливен, гр. Смолян, гр. Стара Загора, гр. Хасково и гр. Ямбол" и

Обособена позиция 3 с предмет "Доставка на електрическа енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в
гр. Варна, гр. Велико Търново, гр. Габрово, гр. Добрич, гр. Разград, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Търговище и гр. Шумен"

Решение за откриване на процедурата - 26.02.2016

Становище за осъществяване предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП - 07.12.2016

Договор Обособена позиция 1 - 13.04.2016

Договор Обособена позиция 2 - 13.04.2016

Договор Обособена позиция 3 - 13.04.2016


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност