За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.2.2016 г.

          Договаряне без обявление с предмет „Доставка на електроенергия - ниско напрежение за предоставените за ползване имоти на ДНСК в градовете,
в които ДНСК има потребление на електроенергия, по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години" с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 с предмет "Доставка на електрическа енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в
гр. Благоевград, гр. Видин, гр. Враца, гр. Кюстендил, гр. Ловеч, гр. Монтана, гр. Перник, гр. Плевен и гр. София";

Обособена позиция 2 с предмет "Доставка на електрическа енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в
гр. Бургас, гр. Кърджали, гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Сливен, гр. Смолян, гр. Стара Загора, гр. Хасково и гр. Ямбол" и

Обособена позиция 3 с предмет "Доставка на електрическа енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в
гр. Варна, гр. Велико Търново, гр. Габрово, гр. Добрич, гр. Разград, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Търговище и гр. Шумен"

Решение за откриване на процедурата - 26.02.2016

Становище за осъществяване предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП - 07.12.2016

Договор Обособена позиция 1 - 13.04.2016

Договор Обособена позиция 2 - 13.04.2016

Договор Обособена позиция 3 - 13.04.2016


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност