За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Процедури - Архив
Обществени поръчки след 15.02.2018
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Рамкови споразумения чрез ЦООП

 • Договор №РД-02-29-5/19.01.17г. - "Услуги по почистване, щадящи околната среда"

 • 19.01.2017

 • Договор №РД-02-29-180/05.10.16г. - "Доставка на алтернативен Интернет достъп за нуждите на ДНСК"

 • 05.10.2016

 • Договор РД-0229-116/22.06.16г. - "Доставка на канцеларски материали"


 • 22.06.2016

 • Договор №РД-02-29-114/21.06.16г. - "Доставка на пликове и бланки"

 • 21.06.2016

 • Договор №РД-02-29-99/17.05.16г. - "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка НР"

 • 17.05.2016

 • Договор № РД-02-29-98/13.05.16г. "Доставка на нерециклирана копирна хартия"

 • 13.05.2016

 • Договор РД-02-29-97/12.05.16г. - "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на ДНСК"


 • 12.05.2016

 • Договор №РД-02-29-95/12.05.16г. - "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

 • 12.05.2016

 • Договор №РД-02-29-93/11.05.16г. - "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

 • 11.05.2016

 • Договор "Доставка на различни видова хартия за офиса, вкл.безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др." № РД-02-29-94/11.05.16г.

 • 10.05.2016

 • Договор - "Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти на безналично плащане" № РД-02-29-10/10.02.2016г.

 • 10.02.2016

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили /Споразумение № РД-02-29-59/04.02.2015г. между МРРБ и ДНСК/"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи истройства с марката Hewlett-Packard"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 3 "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

 • 23.09.2015


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност