За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Рамкови споразумения чрез ЦООП

 • Договор №РД-02-29-5/19.01.17г. - "Услуги по почистване, щадящи околната среда"

 • 19.01.2017

 • Договор №РД-02-29-180/05.10.16г. - "Доставка на алтернативен Интернет достъп за нуждите на ДНСК"

 • 05.10.2016

 • Договор РД-0229-116/22.06.16г. - "Доставка на канцеларски материали"


 • 22.06.2016

 • Договор №РД-02-29-114/21.06.16г. - "Доставка на пликове и бланки"

 • 21.06.2016

 • Договор №РД-02-29-99/17.05.16г. - "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка НР"

 • 17.05.2016

 • Договор № РД-02-29-98/13.05.16г. "Доставка на нерециклирана копирна хартия"

 • 13.05.2016

 • Договор РД-02-29-97/12.05.16г. - "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на ДНСК"


 • 12.05.2016

 • Договор №РД-02-29-95/12.05.16г. - "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

 • 12.05.2016

 • Договор №РД-02-29-93/11.05.16г. - "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

 • 11.05.2016

 • Договор "Доставка на различни видова хартия за офиса, вкл.безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др." № РД-02-29-94/11.05.16г.

 • 10.05.2016

 • Договор - "Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти на безналично плащане" № РД-02-29-10/10.02.2016г.

 • 10.02.2016

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили /Споразумение № РД-02-29-59/04.02.2015г. между МРРБ и ДНСК/"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи истройства с марката Hewlett-Packard"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 3 "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

 • 23.09.2015


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност