За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2016

Untitled 1

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ към 31.12. 2016 г.

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми към 31.12. 2016 г.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност