За ДНСК
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Untitled 1

        

Информация във връзка с предложени промени в наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК

Във връзка с публикации в медиите – standartnews.com и Investor.bg със заглавия „Връщат на ДНСК контрола върху малките строежи“ и „Държавата връща на ДНСК контрола върху малките строителни обекти“, министерство на регионалното развитие и благоустройството предоставя следната информация:

Основният мотив за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол е актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата.

В основната си част предвидените с проекта изменения и допълнения на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. са с цел усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на Наредбата и ефективност на действията на органите на Дирекцията за национален строителен контрол при принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, както и с цел привеждането на същата, в съответствие с действащата нормативна уредба по устройство на територията.

Съгласно действащите разпоредби на Закона за устройство на територията, считано от 26.11.2012г. административния контрол върху законосъобразността на строежите от четвърта, пета и шеста категория е вменен на общинските администрации, а органите на Дирекцията за национален строителен контрол упражняват административен контрол върху законосъобразността на строежите от първа, втора и трета категория.

Тъй като има издадени заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория преди предоставянето на правомощия на общинските администрации за контрол на тези строежи през месец ноември 2012г., в действащите разпоредби на Закона за устройство на територията изрично е предвидено, че издадените заповеди от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от оправомощено от него длъжностно лице до 26.11.2012г. за строежи от четвърта, пета и шеста категория са изпълняват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Предложените с проекта изменения и и допълнения на Наредба №13 от 23 юли 2001г. са съобразени с настъпилите промени в нормативната уредба и са в пълно съответствие с действащите разпоредби на Закона за устройство на територията, включително и с разделянето на правомощията за контрол на строителството между общинските администрации и Дирекцията за национален строителен контрол.

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност