За ДНСК
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Untitled 1

         Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. и доп., бр. 37 от 4 май 2004г., в сила от 5 ноември 2004г., бр. 29 от 7 април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.

Проект на Наредба

Мотиви


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност