За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ упражнява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Взема мерки за предотвратяване  извършването на незаконно строителство и за премахване на последиците от него. ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на ползването на строежите.

Контрол върху строителните книжа

Контрол върху строителството

Контрол върху ползването на строежите

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност