За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Информация, предоставяна повече от три пъти

Информацията се предоставя съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от Закона за достъп до обществена информация.

 

За периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ДНСК, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ДНСК, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ДНСК, съгласно глава III от ЗДОИ.

За периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от ДНСК, съгласно глава III от ЗДОИ.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност