За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Централно управление

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕК

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

 

РЪКОВОДСТВО

Началник

арх. Иван Несторов                                                                                    02/9159 100

                                                                                                         

Заместник-началник

арх. Петър Духлински                                                                                02/9159 146

        

Заместник-началник

                                                                                                                      02/9159 116

        

Главен секретар

Борислав Попов                                                            02/9159 129

                                                                                                        

  

Пресцентър

Тоня Радевска
Михаела Ангелова                                                                                     
02/9159 165

                                                                                                                  press@dnsk.bg

 

Център за административно обслужване                                            02/9159 137

 

Деловодство

Справки

 

Роза Йорданова                                                                                           02/9159 150

Мими Стефанова                                                                                        02/9159 130

Даниела Бенева                                                                                           02/9159 113

Ана-Мария Маркова                                                                                   02/9159 113

 

Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

Директор дирекция

Звезделина Иванова                                                                                   02/9159 141

                                                                                                         

Отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

Началник отдел

Цветоплама Чипева                                                                                    02/9159 151

                                                                                                         

Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“

Началник отдел

                         

 

Дирекция  „Правна“

Директор дирекция

Мария Апостолова                                                                                     02/9159 167                                                                    

 

Отдел“ Правно-нормативно обслужване“

Началник отдел

                                                                                     02/9159 167

 

Отдел „Процедури и договори“      

Началник отдел                                                      

              

 

Дирекция "Въвеждане в експлоатация и консултанти"

Директор дирекция

                                                

                                                         

Отдел "Въвеждане в експлоатация"

Началник отдел

вр. и. д. инж. Татяна Савова                                                                     025197 156

Отдел "Консултанти и регистри"

Началник отдел

инж. Красимира Петрова-Ваклинова                                                      02 9159 158

Главна Дирекция "Строителен контрол"

Главен директор

инж. Красимира Гюлева-Събева                                                             02 9159 179

Отдел "Устройствено-териториален контрол"

Началник отдел

инж. Георги Даракчиев                                                                            02 9159 174

Отдел "Вътрешно-регионален контрол"

Началник отдел

инж. Даниела Истаткова                                                                          02 9159 168         

Отдел „Строително-продуктов контрол“

Началник отдел

 

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта