За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Централно управление

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

 

РЪКОВОДСТВО

Началник

арх. Влади Калинов                                                                                    02/9159 100

                                                                                                         

Заместник-началник

                                    

        

Заместник-началник

                                                                                                                     

        

Главен секретар

Борислав Попов                                                            02/9159 101

                                                                                                        

  

Пресцентър


Михаела Ангелова                                                                                     
02/9159 165

                                                                                                                  press@dnsk.bg

 

Център за административно обслужване                                            02/9159 137

 

Деловодство

Справки

 

Роза Йорданова                                                                                           02/9159 150

Мими Стефанова                                                                                        02/9159 130

Даниела Бенева                                                                                           02/9159 113

Ана-Мария Маркова                                                                                   02/9159 113

 

Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

Директор дирекция

Мариела Ангелова                                                                                      02/9159 127

                                                                                                         

 

Дирекция  „Правна“

Директор дирекция

Мария Апостолова                                                                                     02/9159 167                                                                    

 

Отдел“ Правно-нормативно обслужване“

Началник отдел                                                            02/9159 132

Ирина Асенова

 

Отдел „Процедури и договори“      

Началник отдел                                                                                          02/9159 148

Румяна Душкова-Колчева

 

Отдел „Събиране на вземанията“                                                       

Началник отдел                                                                                          02/9159 121

вр.и.д. Даниела Манолова

 

 

Дирекция "Въвеждане в експлоатация и консултанти"

Директор дирекция

                                                                                             

                                                         

Отдел "Въвеждане в експлоатация"

Началник отдел

инж. Елина Ризова                                                                                     02 9159 156

Отдел "Консултанти и регистри"

Началник отдел

инж. Красимира Петрова-Ваклинова                                                      02 9159 158


Главна Дирекция "Строителен контрол"

Главен директор

инж. Георги Даракчиев                                                                             02 9159 174

Отдел "Устройствено-териториален контрол"

Началник отдел

инж. Красимира Гюлева                                                                           02 9159 179

Отдел "Вътрешно-регионален контрол"

Началник отдел

инж. Бояна Роглева                                                                                   02 9159 142         

Отдел „Строително-продуктов контрол“

Началник отдел

инж. Сашка Георгиева                                                                               02 9159 162

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност