За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Общи запитвания

Обща информация и запитвания за дейността на ДНСК
Може да използвате този формуляр, за да отправите запитване относно дейността на ДНСК. Ако искате да направите предложение или коментар за нашата уеб-страница, моля използвайте формуляра обратна връзка за нашия уеб сайт.
 
Моля попълнете Вашето име и e-mail адрес в съответните полета, изберете едно от полетата, което най-добре описва Вашият профил (гражданин на София, гражданин на друг град, представител на браншова организация, представител на държавна институция) в капацитета, в който използвате уеб страницата, и напишете Вашите коментари.
 
Натиснете бутона “Изпращане”, за да изпратите Вашето съобщение.
 

Вашето име

Вашият e-mail адрес
Вашият пощенски адрес
Моля проверете дали сте попълнили информацията коректно, в противен случай ние няма да сме в състояние да Ви отговорим.
Изберете едно от полетата, което най-добре описва Вашият профил в капацитета в който използвате уеб страницата
Профил

Вашето запитване

Полетата маркирани със син цвят са задължителни. Моля проверете дали са попълнени преди да изпратите.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност