За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Коментари, похвали, оплаквания

 
Формуляр за коментари, похвали и оплаквания
 
Моля, изберете вида обратна информация, която бихте желали да предоставите.
 
Моля, попълнете този формуляр, ако искате да направите коментар, оплакване или похвала относно начина на обслужване.

Вашето име

Вашият адрес
Вашият e-mail адрес
Изберете едно от полетата, което най-добре описва Вашият профил в капацитета, в който използвате уеб страницата
Профил

Моля, дайте кратка информация относно Вашият коментар/похвала или оплакване:Опишете всички основни факти.

До какви негативни последици е довела създалата се ситуация? (ако считате, че има значение)?
Какви са Вашите препоръки за по-нататъшни действия (ако считате, че има значение)?
Полетата маркирани със син цвят са задължителни. Моля проверете дали са попълнени преди да изпратите.
Коментари, похвали и оплаквания
Повече информация за коментари и похвали
Повече информация за оплаквания
Повече информация за подаване на жалби/сигнали за незаконно строителство

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност