За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 16.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Шумен при Главна дирекция „Строителен контрол“>

 • 02.09.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Русе при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 02.09.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК
 • 01.09.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 25.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 • 24.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 23.08.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 23.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността
  „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 23.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.08.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Сливен при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 06.08.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на РДНСК Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 02.08.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 29.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК
 • 29.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 27.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.07.2021

 • ОБЯВЯ КОНКУРС
  За длъжността старши юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“


 • 15.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на РДНСК Хасково, Главна дирекция СК


 • 15.07.2021

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на РДНСК Кърджали, Главна дирекция СК


 • 15.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 08.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността инспектор- 2бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 06.07.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 06.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 01.07.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 28.06.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 28.06.2021

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността главен експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 28.06.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“
 • 28.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „инспектор“ в РДНСК Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност
  „главен инспектор“ в РДНСК Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност
  „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“
  в РДНСК Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „инспектор“ в РДНСК Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „инспектор“- 2 бр. в отдел „Строителен контрол“ в РДНСК Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност„старши инспектор“- 2 бр.в РДНСК Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „началник на отдел“ на отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „юрисконсулт“- 2 бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Съобщение
  за насрочване на нова дата за провеждане на конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“

 • 09.06.2021

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 броя в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК София, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 11.11.2020

 • СЪОБЩЕНИЕ
  за отлагане провеждането на обявените конкурси за държавни служители


 • 04.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността
  „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Разград, Главна дирекция „Строителен контрол“ • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“-2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел“ „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник отдел“ на отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“


 • 02.11.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в РДНСК Стара Загора, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 30.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ при РДНСК Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“- 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Стара Загора, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „Старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Разград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност началник на отдел на отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши юрисконсулт в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт- 2 бр. в отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност юрисконсулт в отдел „Събиране на вземанията“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 15.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Добрич при Главна дирекция „Строителен контрол“.

 • 02.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“ при РДНСК Пловдив, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 02.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.10.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 02.10.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.09.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в РДНСК Пловдив, Главна дирекция „ Строителен контрол“


 • 28.09.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 15.09.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Перник при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 15.09.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кюстендил, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 31.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Плевен, Главна дирекция СК
 • 18.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кюстендил при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 14.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Пазарджик, Главна дирекция "СК"
 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен инспектор в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 14.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, дирекция "АИФСО"
 • 11.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В РДНСК СИЛИСТРА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР В РДНСК СИЛИСТРА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Благоевград, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК
 • 04.08.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Пазарджик, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 28.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Видин, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Инспектор“ в РДНСК Кърджали, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 2 бр. в РДНСК Софийска област, Главна дирекция "Строителен контрол"
 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в РДНСК Ловеч, Главна дирекция "Строителен контрол"

 • 27.07.2020

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „Старши инспектор“ - 3 броя в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК София, Главна дирекция СК

 • 24.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Плевен при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 09.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Пазарджик при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 09.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Видин, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция АИФСО


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Силистра, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 06.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“- 3 бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“- 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Софийска област, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 03.07.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност главен експерт в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“

 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Благоевград при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Видин при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Силистра при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 19.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 2бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Софийска област при Главна дирекция „Строителен контрол“.


 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност старши инспектор - 3бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност инспектор - 3бр. в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол София при Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 16.06.2020

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността инспектор в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали при Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 16.06.2020


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност