За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правни дейности”, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 14.06.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

 • 07.06.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „началник отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 • 31.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правни дейности”, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 30.05.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 27.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 14.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „началник отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 • 14.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“ /АПД/, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 14.05.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правни дейности” /АПД/ дирекция „Правна“ при ДНСК.

 • 13.05.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

 • 26.04.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжност „началник на отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК.

 • 26.04.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжност „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“ /АПД/, дирекция „Правна“ при ДНСК.

 • 26.04.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.

 • 25.04.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.04.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 08.04.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

 • 25.03.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши инспектор“ в РДНСК Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 22.03.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 21.03.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 07.03.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 28.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Софийска област, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 08.02.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 07.02.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 05.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.01.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК. • 23.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ – 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.01.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК. • 22.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 19.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 18.01.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 17.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 15.01.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 04.01.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 04.01.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 29.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 29.12.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Велико Търново, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 28.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 28.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 28.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ – 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 18.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 18.12.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 14.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 12.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 12.12.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 08.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Велико Търново, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 08.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 07.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 07.12.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК
 • 07.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 23.11.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 23.11.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Велико Търново, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 21.11.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 06.11.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 06.11.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.
 • 21.09.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


 • 28.08.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


 • 11.08.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 11.08.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 03.08.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.07.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 24.07.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 12.07.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 06.07.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 06.07.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.06.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.06.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Хасково, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 26.06.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 22.06.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 19.06.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 05.06.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 18.05.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 12.05.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 12.05.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен
  контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.04.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 25.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 25.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 18.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 03.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 03.04.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 15.02.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.01.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.01.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.01.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 09.01.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 09.01.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 09.01.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в РДНСК Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.12.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК .


 • 16.12.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.11.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.11.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 10.11.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 10.11.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 12.10.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“-2 бр. в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 26.09.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 16.09.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „директор на дирекция“ „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.


 • 05.09.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши счетоводител“ в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“


 • 02.09.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „младши експерт“-2 бр. в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 02.09.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ - 2 бр. в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 22.08.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 17.08.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши счетоводител“ в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 15.08.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Смолян, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 05.08.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност младши експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 05.08.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши счетоводител“ в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 29.07.2022


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност