За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Рамкови споразумения чрез ЦООП

 • Договор №РД-02-29-5/19.01.17г. - "Услуги по почистване, щадящи околната среда"

 • 19.01.2017

 • Договор №РД-02-29-180/05.10.16г. - "Доставка на алтернативен Интернет достъп за нуждите на ДНСК"

 • 05.10.2016

 • Договор РД-0229-116/22.06.16г. - "Доставка на канцеларски материали"


 • 22.06.2016

 • Договор №РД-02-29-114/21.06.16г. - "Доставка на пликове и бланки"

 • 21.06.2016

 • Договор №РД-02-29-99/17.05.16г. - "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка НР"

 • 17.05.2016

 • Договор № РД-02-29-98/13.05.16г. "Доставка на нерециклирана копирна хартия"

 • 13.05.2016

 • Договор РД-02-29-97/12.05.16г. - "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на ДНСК"


 • 12.05.2016

 • Договор №РД-02-29-95/12.05.16г. - "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

 • 12.05.2016

 • Договор №РД-02-29-93/11.05.16г. - "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

 • 11.05.2016

 • Договор "Доставка на различни видова хартия за офиса, вкл.безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др." № РД-02-29-94/11.05.16г.

 • 10.05.2016

 • Договор - "Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти на безналично плащане" № РД-02-29-10/10.02.2016г.

 • 10.02.2016

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили /Споразумение № РД-02-29-59/04.02.2015г. между МРРБ и ДНСК/"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи истройства с марката Hewlett-Packard"

 • 23.09.2015

 • Обществена поръчка с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ДНСК" за обособена позиция № 3 "Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства"

 • 23.09.2015


   ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  © 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта