За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Харта на клиента

Харта на клиента

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
/ДНСК/

Харта на клиента
Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

 

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО:

ДНСК - централно управление /ЦУ/:

гр. София-1606, бул. Христо Ботев №47

спирка „пл. Македония”:

трамвайни линии № 1, 4 , 5, 6, 7, 8, 10, 18

РДНСК Списък

Паркиране

паркиране на платени паркинги в близост до ЦАО и паркоместа с режим „зелена зона“

РДНСК Списък

Удобно работно време

от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

работното време

гише за заявяване и получаване на документи

информация за услугите

За клиенти със специфични потребности:

осигурен е адаптиран достъп до ЦАО-София и РДНСК Варна,  чрез изградена платформа за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.

в останалите градове от Списъка е монтирана табела с посочен телефон за връзка на входа на сградата за оказване на съдействие за административно обслужване

служителите на ДНСК ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

В ЦАО на Ваше разположение са:

столове, маси и пособия за попълване на документи

питейна вода

телефон за връзка със служителите на ДНСК

възможност за ползване на тоалетна

безплатен достъп до интернет

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

любезно и възпитано, с лично внимание и уважение към Вас

ще бъдат честни и отзивчиви

качествено и точно ще Ви предоставят необходимата административна услуга

при спазване на конфиденциалност

Информация за услугите ни ще намерите:

на интернет страницата на ДНСК - www.dnsk.bg, раздел "Административни обслужване"

на информационните табла в сградите на ДНСК в цялата страна

и на място в ЦАО

Съдействие на място в ЦАО ще получите от:

нашите служители в ЦАО ще бъдат отзивчиви при комуникацията с Вас

ще отговорят на въпросите Ви вярно, точно и изчерпателно

ще Ви съдействат при попълване на документите

В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути

за писмени запитвания от общ характер – до 5 работни дни

Бързо обслужване

в рамките на 20 минути:

ще приемем Вашите документи

ще Ви предоставим готовите документи

Ще Ви обслужим само на едно гише

в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга да посещавате повече от едно гише

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

служителите в ЦАО с необходимото внимание, уважение и търпение ще Ви обслужат и отговорят на въпросите Ви

при необходимост ще Ви свържат с експерт или директора на отговорната дирекция

Пишете ни

Вашите сигнали, предложения, жалби и протести ще получат обективен отговор

пощенски адрес:

гр. София-1606, бул. Христо Ботев №47

адресите на РДНСК Списък

електронната поща на ДНСК dnsk@dnsk.bg

обозначената кутия в ЦАО

чрез попълване на анкетна карта, която можете да намерите на фронт офиса на "Едно гише" в ЦУ на ДНСК, както и във всички териториални звена

Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

на стационарния телефон на ЦАО София - 02/9159 137

ЦАО в РДНСК - Списък

Приемен ден

ЦУ и ДНСК

Всеки вторник с предварително записване

 Информация за Вашата удовлетвореност

Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка

резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

 

Хартата на клиента е актуализирана със Заповед № РД-13-120/31.03.2022г на началника на ДНСК

Последна актуализация -12.10.2023 г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност