За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Съдебна практика

 • Решение № 11348 от 09.08.2013 по адм. дело № 5892/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 11343 от 09.08.2013 по адм. дело № 6243/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 8756 от 17.06.2013 по адм. дело № 5904/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 3822 от 19.03.2013 по адм. дело № 1693/2013
 • 02.09.2013

 • Решение N 12748 от 25.11.2008 г. по адм. дело N 6925/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 13017 от 01.12.2008 г. по адм. дело N 6926/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 13015 от 01.12.2008 г. по адм. дело N 8685/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 12878 от 27.11.2008 г. по адм. дело N 6862/2008
 • 02.09.2013


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност