За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 01.10.2019
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Съдебна практика

 • Решение № 11348 от 09.08.2013 по адм. дело № 5892/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 11343 от 09.08.2013 по адм. дело № 6243/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 8756 от 17.06.2013 по адм. дело № 5904/2013
 • 02.09.2013

 • Решение № 3822 от 19.03.2013 по адм. дело № 1693/2013
 • 02.09.2013

 • Решение N 12748 от 25.11.2008 г. по адм. дело N 6925/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 13017 от 01.12.2008 г. по адм. дело N 6926/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 13015 от 01.12.2008 г. по адм. дело N 8685/2008
 • 02.09.2013

 • Решение N 12878 от 27.11.2008 г. по адм. дело N 6862/2008
 • 02.09.2013


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност