За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Регионални дирекции

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 
Дирекция Адрес Началник РДНСК Телефон E-mail
РДНСК Благоевград гр. Благоевград– 2700, бул. Иван Михайлов №49 инж. Асен Йорданин тел. 073 83 15 39, факс 073 83 15 43 RDNSK_Blagoevgrad@dnsk.bg
РДНСК Бургас гр. Бургас – 8000, бул. Стефан Стамболов №120 инж. Милен Ненчев тел. 056 81 33 56, факс 056 81 33 56 RDNSK_Burgas@dnsk.bg
РДНСК Варна гр. Варна – 9000, бул. Цар Освободител №76Г инж. Кирил Москов тел. 052 69 95 65, 052 63 44 00 RDNSK_Varna@dnsk.bg
РДНСК Велико Търново гр. Велико Търново – 5000, ул. Цар Теодор Светослав №59 инж. Петя Бакалова тел. 062 63 04 05. факс 062 62 05 28 RDNSK_VelikoTarnovo@dnsk.bg
РДНСК Видин гр. Видин - 3700, пл. Бдинци №1 инж. Виолета Пенева тел. 094 60 13 53, факс 094 60 12 28 RDNSK_Vidin@dnsk.bg
РДНСК Враца гр. Враца – 3000, ул. Христо Ботев №46 инж. Тодорка Георгиева тел. 092 62 22 84, факс 092 62 23 29 RDNSK_Vraca@dnsk.bg
РДНСК Габрово гр. Габрово – 5300, пл. Възраждане №3 инж. Евгения Живкова тел. 066 80 13 71, факс 066 80 13 68 RDNSK_Gabrovo@dnsk.bg
РДНСК Добрич гр. Добрич – 9300, бул. Добруджа №28 инж. Ивелина Колева тел. 058 60 09 98, факс 058 60 00 42 RDNSK_Dobrich@dnsk.bg
РДНСК Кърджали гр. Кърджали - 6600, бул. Републиканска 25 инж. Митко Колев тел. 0361 6 22 21, факс 0361 6 22 32 RDNSK_Kardjali@dnsk.bg
РДНСК Кюстендил гр. Кюстендил – 2500, ул. Цар Освободител №15 инж. Параскева Мицова тел. 078 54 88 50, факс 078 54 83 06 RDNSK_Kyustendil@dnsk.bg
РДНСК Ловеч гр. Ловеч – 5500, бул. България №3 инж. Ивелина Радевска тел. 068 60 17 94, факс 068 60 17 96 RDNSK_Lovech@dnsk.bg
РДНСК Монтана гр. Монтана –3400, ул. Ал.Стамболийски 12 инж. Елина Стаменова тел. 096 30 30 41, факс 096 30 30 40 RDNSK_Montana@dnsk.bg
РДНСК Пазарджик гр. Пазарджик – 4400, бул. Генерал Гурко №3А инж. Руслан Райчев тел. 034 44 55 31, факс 034 44 35 22 RDNSK_Pazardjik@dnsk.bg
РДНСК Перник гр. Перник – 2300, ул. Търговска №46 инж. Васил Мариянов тел. 076 60 01 12, факс 076 60 20 88 RDNSK_Pernik@dnsk.bg
РДНСК Плевен гр. Плевен – 5800, ул. Дойран №160, ет.6, сградата на СМК инж. Николай Начев тел. 064 80 10 59, факс 064 80 15 42 RDNSK_Pleven@dnsk.bg
РДНСК Пловдив гр. Пловдив – 4000, ул. Цанко Дюстабанов 47 инж. Мария Дончева тел. 032 60 48 76, факс 032 63 42 54 RDNSK_Plovdiv@dnsk.bg
РДНСК Разград гр. Разград – 7200, бул. България №15 инж. Любомира Ангелова тел. 084 66 13 93, факс 084 66 13 93 RDNSK_Razgrad@dnsk.bg
РДНСК Русе гр. Русе – 7000, ул. Отец Паисий №5 инж. Кремена Попова тел. 082 82 02 66, факс 082 82 02 66 RDNSK_Ruse@dnsk.bg
РДНСК Силистра гр. Силистра – 7500, ул. Илия Блъсков 1 инж. Надежда Димитрова тел. 086 82 19 22, факс 086 82 19 66 RDNSK_Silistra@dnsk.bg
РДНСК Сливен гр. Сливен – 8800, бул. Хаджи Димитър №41 инж. Снежанка Генова тел. 044 62 23 78, факс 044 62 43 59 RDNSK_Sliven@dnsk.bg
РДНСК Смолян гр. Смолян – 4700, бул. България №14 инж. Иван Пейков тел. 0301 6 28 46 RDNSK_Smolyan@dnsk.bg
РДНСК Софийска област гр. София - 1000, ул. Алабин №35 инж. Анатолий Младенов тел. 02 988 03 22, факс 02 987 50 56 RDNSK_SofijskaOblast@dnsk.bg
РДНСК София гр. София - 1000, ул. Алабин №35 инж. Лиляна Петрова-Илиева тел. 02 81 07 651, факс 02 989 22 57 RDNSK_Sofia@dnsk.bg
РДНСК Стара Загора гр. Стара Загора – 6000, ул. Цар Симеон Велики №1 инж. Пенка Маринова тел. 042 63 84 40, факс 042 62 27 59 RDNSK_StaraZagora@dnsk.bg
РДНСК Търговище гр. Търговище - 7700, ул. Преслав №2 инж. Валя Евтимова тел. 0601 6 36 18, факс 0601 6 36 18 RDNSK_Targoviste@dnsk.bg
РДНСК Хасково гр. Хасково - 6300, ул. Ивайло №1 инж. Анна Джурова тел. 038 62 49 88, факс 038 66 13 60 RDNSK_Haskovo@dnsk.bg
РДНСК Шумен гр. Шумен – 9700, ул. Съединение №107 инж. Момчил Дерменджиев тел. 054 80 29 01, факс 054 80 26 66 RDNSK_Shumen@dnsk.bg
РДНСК Ямбол гр. Ямбол – 8600, пл. Освобождение №7 инж. Таня Калудова тел. 046 66 39 26, факс 046 66 39 39 RDNSK_Yambol@dnsk.bg

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност