За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Процедури - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
   Търгове
Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   Е-услуги
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПКОНПИ
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Регионални дирекции

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 
Дирекция Адрес Началник РДНСК Телефон
РДНСК Благоевград  гр. Благоевград– 2700, бул. Иван Михайлов №49 инж. Асен Йорданин тел. 073 83 15 39, факс 073 83 15 43
РДНСК Бургас гр. Бургас – 8000, бул. Стефан Стамболов №120 инж. Милен Ненчев тел. 056 81 33 56, факс 056 81 33 56
РДНСК Варна гр. Варна – 9000, бул. Цар Освободител №76Г инж. Кирил Москов тел. 052 69 95 65, факс 052 63 44 00
РДНСК Велико Търново гр. Велико Търново – 5000, ул. Цар Теодор Светослав №59 инж. Петя Бакалова тел. 062 63 04 05. факс 062 62 05 28
РДНСК Видин гр. Видин - 3700, пл. Бдинци №1 инж. Виолета Пенева тел. 094 60 13 53, факс 094 60 12 28
РДНСК Враца гр. Враца – 3000, ул. Христо Ботев №46 инж. Тодорка Георгиева тел. 092 62 22 84, факс 092 62 23 29
РДНСК Габрово гр. Габрово – 5300, пл. Възраждане №3 инж. Евгения Живкова тел. 066 80 13 71, факс 066 80 13 68
РДНСК Добрич гр. Добрич – 9300, бул. Добруджа №28 вр.и.д  инж. Цветана Малинова тел. 052 63 51 75-121, факс 058 60 10 42
РДНСК Кърджали гр. Кърджали - 6600, бул.Републиканска 25 вр.и.д  инж. Митко Колев тел. 0361 6 22 21, факс 0361 6 22 32
РДНСК Кюстендил гр. Кюстендил – 2500, ул. Цар Освободител №15  инж. Параскева Мицова тел. 078 54 88 50, факс 078 54 83 06
РДНСК Ловеч гр. Ловеч – 5500, бул. България №3 вр.и.д  инж. Ивелина Радевска тел. 068 60 17 94, факс 068 60 17 96
РДНСК Монтана гр. Монтана –3400, ул.Ал.Стамболийски 12 вр.и.д  инж. Елина Стаменова – Йочева тел. 096 30 30 41, факс 096 30 30 40
РДНСК Пазарджик гр. Пазарджик – 4400, бул. Генерал Гурко №3А инж. Руслан Райчев тел. 034 44 55 31, факс 034 44 35 22
РДНСК Перник  гр. Перник – 2300, ул. Търговска №46  инж. Васил Мариянов тел. 076 60 01 12, факс 076 60 20 88
РДНСК Плевен гр. Плевен – 5800, ул. Дойран №160, ет.6, сградата на СМК инж. Николай Начев тел. 064 80 10 59, факс 064 80 15 42
РДНСК Пловдив гр. Пловдив – 4000, ул. Цанко Дюстабанов 47 инж. Мария Дончева тел. 032 60 48 76, факс 032 63 42 54
РДНСК Разград гр. Разград – 7200, бул. България №15 инж. Любомира Ангелова тел. 084 66 13 93, факс 084 66 13 93
РДНСК Русе гр. Русе – 7000, ул. Отец Паисий №5 инж. Кремена Попова тел. 082 82 02 66, факс 082 82 02 66
РДНСК Силистра гр. Силистра – 7500, ул. Илия Блъсков 1 инж. Надежда Димитрова тел. 086 82 19 22, факс 086 82 19 66
РДНСК Сливен гр. Сливен – 8800, бул.Хаджи Димитър №41 инж. Снежанка Генова тел. 044 62 23 78, факс 044 62 43 59
РДНСК Смолян гр. Смолян – 4700, бул. България №14 вр.и.д  инж. Иван Пейков тел. 0301 6 28 46
РДНСК Софийска област гр.София - 1000, ул. Алабин №35  вр.и.д  инж. Лиляна Петрова-Илиева тел. 02 988 03 22, факс 02 987 50 56
РДНСК София гр.София - 1000, ул. Алабин №35 инж. Йелика Унгузова тел. 02 8107 651, факс 02 989 22 57
РДНСК Стара Загора гр. Стара Загора – 6000 , ул.Цар Симеон Велики №1 инж. Пенка Маринова тел. 042 63 84 40, факс 042 62 27 59
РДНСК Търговище гр. Търговище - 7700, ул. Преслав №2 вр.и.д  инж. Петя Живкова тел. 0601 6 57 39, факс 0601 6 36 18
РДНСК Хасково гр. Хасково - 6300, ул. Ивайло №1 инж. Анна Джурова тел. 038 62 49 88, факс 038 66 13 60
РДНСК Шумен гр. Шумен – 9700, ул.  Съединение №107 вр.и.д  инж. Момчил Дерменджиев тел. 054 83 05 99, факс 054 80 26 66
РДНСК Ямбол гр. Ямбол – 8600, пл. Освобождение №7 вр.и.д  инж. Таня Калудова тел. 046 66 39 26, факс 046 66 39 39

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта