За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Регионални дирекции

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 
Дирекция Адрес Началник РДНСК Център за административно обслужване E-mail
РДНСК Благоевград гр. Благоевград– 2700, бул. Иван Михайлов №49 инж. Асен Йорданин тел. 073 83 15 39
РДНСК Бургас гр. Бургас – 8000, бул. Стефан Стамболов №120 инж. Янчо Райков тел. 056 81 33 56
РДНСК Варна гр. Варна – 9000, бул. Цар Освободител №76Г инж. Кирил Москов тел. 052 63 44 00
РДНСК Велико Търново гр. Велико Търново – 5000, ул. Цар Теодор Светослав №59 инж. Петя Бакалова тел. 062 63 04 05
РДНСК Видин гр. Видин - 3700, пл. Бдинци №1 инж. Жори Станков тел. 094 60 13 53
РДНСК Враца гр. Враца – 3000, ул. Христо Ботев №46 инж. Мирослав Николов тел. 092 62 22 84
РДНСК Габрово гр. Габрово – 5300, пл. Възраждане №3 инж. Евгения Живкова тел. 066 80 13 71
РДНСК Добрич гр. Добрич – 9300, бул. Добруджа №28 инж. Ивелина Колева тел. 058 60 09 98
РДНСК Кърджали гр. Кърджали - 6600, ул. Републиканска 25 инж. Диян Катранджиев тел. 0361 6 22 21
РДНСК Кюстендил гр. Кюстендил – 2500, ул. Цар Освободител №15 инж. Параскева Мицова тел. 078 54 88 50
РДНСК Ловеч гр. Ловеч – 5500, бул. България №3 арх. Даниела Златанова тел. 068 60 17 94
РДНСК Монтана гр. Монтана –3400, бул. Ал.Стамболийски 12 инж. Елина Стаменова тел. 096 30 30 41
РДНСК Пазарджик гр. Пазарджик – 4400, бул. Генерал Гурко №3А инж. Юлия Желева тел. 034 44 55 31
РДНСК Перник гр. Перник – 2300, ул. Търговска №46 инж. Васил Мариянов тел. 076 60 01 12
РДНСК Плевен гр. Плевен – 5800, ул. Дойран №160, ет.6, сградата на СМК инж. Николай Начев тел. 064 80 10 59
РДНСК Пловдив гр. Пловдив – 4000, ул. Цанко Дюстабанов 47 инж. Петрана Калоферова-Тиганева тел. 032 60 48 70
РДНСК Разград гр. Разград – 7200, бул. България №15 инж. Любомира Ангелова тел. 084 66 13 93
РДНСК Русе гр. Русе – 7000, ул. Отец Паисий №5 инж. Кремена Попова тел. 082 82 02 66
РДНСК Силистра гр. Силистра – 7500, ул. Илия Блъсков 1 инж. Надежда Димитрова тел. 086 82 19 22
РДНСК Сливен гр. Сливен – 8800, бул. Хаджи Димитър №41 инж. Снежанка Генова тел. 044 62 23 78
РДНСК Смолян гр. Смолян – 4700, бул. България №14 вр.и.д. инж. Христо Христов тел. 0301 6 28 46
РДНСК Софийска област гр. София - 1000, ул. Алабин №35 инж. Анатолий Младенов тел. 02 988 03 22
РДНСК София гр. София - 1000, ул. Алабин №35 инж. Илиан Чурилков тел. 02 81 07 651
РДНСК Стара Загора гр. Стара Загора – 6000, ул. Цар Симеон Велики №1 арх. Йордан Данев тел. 042 63 84 40
РДНСК Търговище гр. Търговище - 7700, ул. Преслав №2 инж. Ивелина Атанасова тел. 0601 6 36 18
РДНСК Хасково гр. Хасково - 6300, ул. Ивайло №1 инж. Пеньо Стайков тел. 038 62 49 88
РДНСК Шумен гр. Шумен – 9700, ул. Съединение №107 инж. Момчил Дерменджиев тел. 054 80 29 01
РДНСК Ямбол гр. Ямбол – 8600, пл. Освобождение №7 инж. Елена Драгиева тел. 046 66 39 26

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност