За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.8.2020 г.

ДНСК извърши проверка на строеж на територията на Държавно ловно стопанство Искър


    На 05.08.2020 г. от органите на Дирекция за национален строителен контрол бе извършена проверка на реализирано строителство, намиращо се в обхвата на Държавно ловно стопанство Искър, на брега на язовир Искър. В момента на проверката не са констатирани строително-монтажни дейности, както и присъствие на участници в строителството. Не са представени строителни книжа относими към строежа. Направени са предписания до възложителя, в лицето на Директора на държавното ловно стопанство в срок до 07.08.2020 г., да представят в ЦУ на ДНСК всички налични строителни книжа и документи.
    От направения оглед се установи, че изпълнявания строеж е изцяло от компетентността на общинската администрация.

   

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност