За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.11.2015 г.

ПРЕМАХВАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ОТКРИТИ БАСЕЙНИ И КАФЕ-АПЕРАТИВ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ „РУСАЛКА“ ОТ ДНСК


    От началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Североизточен район през януари 2014г. е издадена заповед за премахване на незаконен строеж „Комплекс от басейни с кафе-аперитив със застроена площ 537.50 кв. м“, извършен във ваканционно селище „Русалка“ от ВС „Русалка“ АД, представлявано от г-жа Евгения Банева. След надлежното й връчване, заповедта е обжалвана и с окончателно решение от декември 2014г. на Върховен административен съд е потвърдена. От датата на влизане в сила, заповедта за премахване, става годно изпълнително основание, подлежащо на изпълнение по предвидения за това законов ред. Отправена е покана за доброволното изпълнение на заповедта. След като е констатирано, че заповедта не е изпълнена доброволно от извършителя - ВС „Русалка“ АД, са предприети действия по принудителното премахване на незаконния строеж от органите на ДНСК. Премахването е насрочено за периода от 09.11.2015г. до 20.11.2015г.
    Това не е единствения незаконен строеж, извършен на територията на ВС „Русалка“. През 2010г. и 2011г. са премахнати принудително още два незаконни строежа - яхтено пристанище и изкуствен плаж от стоманобетон с открит басейн, извършени в изключителна държавна собственост - морския бряг и акваторията.
    Действията на ДНСК са в изпълнение на законоустановени функции и правомощия, те са последователни и прозрачни. Следва да се има предвид, че принудителни действия се предпиемат само и единствено при отказ на извършителя на незаконния строеж да изпълни доброволно влязлата в сила, потвърдена с окончателно решение на Върховен административен съд заповед за премахване.
    Твърденията за преднамереност представляват опит за оклеветяване, уронване престижа на държавна институция и опит за възпрепятстване изпълнението, както на влязло в сила съдебно решение, така и на законови разпоредби.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност