За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


    ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
    Информация до медиите
    14.03.2019 г.

  Не са установени нарушения на строежа в кв. „Младост“

   
    Не са установени нередности на строежа в кв. „Младост“ в София, на който вчера аварира кулокран. Това показват резултатите от извършената по разпореждане на началника на ДНСК арх. Иван Несторов проверка на обекта.
    На експертите на дирекцията е представена цялата необходима строителна документация. Те са констатирали, че авариралият кулокран отговоря на одобрения проект по част План за безопасност и здраве и няма нанесени увреждания на изпълненото до момента строителство на жилищната сграда.
    Авариралото повдигателно съоръжение подлежи на контрол от Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор.
    В случая не се касае за авария в строителство по смисъла на Наредба №1 от 16.04.2007 г. на МРРБ за обследване на аварии в строителството, поради което ДНСК няма правно основание за административна намеса по случая.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност