За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
15.08.2019 г.

ДНСК обжалва решението на съда по казуса „Златен Век“

    Дирекцията за национален строителен контрол, чрез Административен съд - София град, внесе касационна жалба до Върховния административен съд на Република България във връзка с решението на Софийския административен съд по казуса „Златен век“.
    С Решение № 5229/30.07.2019 г. на Административен съд - София град, постановено по административно дело № 4829/2019 г., съдът отменя като незаконосъобразна заповед РД-08-1/15.04.2019 г. на началника на ДНСК, с която е наредено спиране заради нарушения на строежа на сградата „Златен век“. С нея е наредено спиране и на незаконен строеж на изкоп/насип в съседен имот за обществено обслужване, подземен гараж и трафопост, извършвани от „Артекс инженеринг“ АД.
    ДНСК счита, че е нарушен материалният закон.
    За да постанови решението си съдът е приел, че са допуснати административно-производствени правила, които са в противоречие с материално-правните разпоредби и несъответствие с целта на закона.
    ДНСК обжалва тези изводи на съда с доказателствения материал по делото в неговата цялост.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност