За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.7.2020 г.

Опровержение от ДНСК относно изявления в медиите от г-н Любомир Йорданов - бивш служител на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Бургас


    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   
    Във връзка с медийни изявления от страна на г-н Любомир Йорданов - бивш служител на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Бургас, в които същият се представя за „председател на Синдикалната организация /СО/ при Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/“ и твърди, че е освободен от работа в ДНСК „заради гражданската си позиция и синдикалната си дейност“, ДНСК прави следното опровержение:
    Служебното правоотношение на ДНСК със служителя инж. Любомир Йорданов Йорданов, на длъжност старши инспектор в отдел „Строителен контрол“ при РДНСК - Бургас, е прекратено със заповед на началника на ДНСК, считано от 12.02.2020 г., на основание чл. 107, ал. 2 от ЗДСл, поради получена възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността.
    Следва да се има предвид, че по образование г-н Любомир Йорданов е със специалност „Информатика и компютърни науки“, професионална квалификация - „информатик“, т.е. IT специалист, с оглед на което същият не е компетентен да взема отношение относно упражняваната от ДНСК контролна дейност по спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството.
    В тази връзка ДНСК настоява да не бъде свързвана с изявленията на бившия си служител Любомир Йорданов относно проверки на строежи и др.
    Независимо, че ДНСК е прекратила служебното си правоотношение с Любомир Йорданов, същият продължава да се представя към настоящия момент за „председател на СО при ДНСК“, за което ДНСК е сезирала Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Федерацията на независимите строителни синдикати /ФНСС/.
    Съгласно чл. 22, ал.3 от Устава на ФНСС „при един работодател в сферата на строителството не може да се изгражда повече от една СО на Федерацията“, т. е. налице е императивно изискване членовете на СО да са на служба при работодателя по силата на валидно трудово или служебно правоотношение, като в случая това изискване по отношение на г-н Йорданов не е изпълнено.
    КНСБ е уведомена също така относно липсата на членска маса, организирана в синдикат при ДНСК.
    Отделно от горното, началникът на РДНСК - Бургас е сезирал Окръжна прокуратура - Бургас и Главния прокурор на Република България, с искане за проверка на дейността на г-н Любомир Йорданов за периода, в който същият е бил държавен служител в системата на ДНСК, поради наличието на конфликт на интереси.
    След произнасяне на прокуратурата ДНСК ще предостави допълнителна информация по случая.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност