Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003


СТАНДАРТ-КОНСУЛТ ЕООД

Лиценз No:000438

Град:гр.Стара Загора
Адрес:ул.Цар Иван Асен ІІ 85
Телефон:042/63 86 20
Управител:Йовка Здравкова Петкова
Издаден наВалиден до
07.07.2005 г.07.07.2015 г.
СПИСЪК на правоспособните физически лица – квалифицирани специалисти от различни специалности, наети по трудов или граждански договор