Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003


СУПЕР К ООД

Лиценз No:000574

Град:гр.София
Адрес:ул.Александър Жендов 6, офис 408
Телефон:8700177; 0887511096
Управител:Тодор Атанасов Гаров
Любослав Петров Иванов
Издаден наВалиден до
13.07.2007 г.13.07.2017 г.
СПИСЪК на правоспособните физически лица – квалифицирани специалисти от различни специалности, наети по трудов или граждански договор