За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

          Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
          ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.
          Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ. 

 

Център за административно обслужване

Работно време от 9:00 до 17:30 часа

02 9159 137
02 952 19 91 факс
dnsk@dnsk.bg

Пресцентър

02 9159 165

Сметка на ДНСК

     Заплащането на дължимите такси по Тарифа 14 може да бъде извършено:
• по банков път по сметка на ДНСК в “УниКредит Булбанк” АД, офис „Батенберг“ IBAN BG 92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF;
• с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал в касата на ДНСК в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47.

     За корупция в системата на ДНСК може да съобщавате на посочения електронен адрес
coruption@dnsk.bg или на телефон 080011081 Безплатно от цялата страна

 

 

Съобщения
01.04.2020
ДНСК продължава проверките по сигнали

31.03.2020
Предприетите оперативни действия от страна на ДНСК във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г.) и във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства, както и превенция на служителите
20.01.2020
Становище на ДНСК във връзка с изказване на арх. Борислав Игнатов в медиите
17.01.2020
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
17.01.2020 г.
ДНСК е извършила над 35 хиляди проверки на строежи, строителни документи и продукти през миналата година

02.12.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
02.12.2019 г.
По разпореждане на Специализираната прокуратура ДНСК провери 103 имота на обвинени за телефонни измами, започна премахване на незаконните строежи

22.11.2019
Информация на ДНСК относно писмо на Кмета на район „Лозенец“ за строеж „Златен век“
14.11.2019
Изх. № ВН-1437-03-732 31.08.2018 г.
ДО
Д. И. И.
Ж. К. „М.“, БЛ. 151, ВХ. 2, ЕТ. 1,
АП. 26, ГР. В.
ДО
М. Р. И.
Ж. К. „М.“, БЛ. 151, ВХ. 2, ЕТ. 1,
АП. 26, ГР. В.
11.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ №ГД-379/02.10.2019г.
ДО
С.С.М
С.М, УЛ ”Ц.С” №2
ОБЩИНА Г.Д
С.С.М
С.Д, УЛ ”Д. И С.” №013
ОБЩИНА Г.

05.11.2019
Изх. № БС-1707-00-493 27.01.2016 г.
ДО ЯНКА ПЕТРОВА ГР. БУРГАС
ДО ВЪЛЧО ПЕТРОВ ГР. БУРГАС
ДО ИВАН ПЕТРОВ ГР. БУРГАС

28.10.2019
Обучение по CAF в Дирекция за национален строителен контрол


28.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ № ДК-05-2701
ДО Т. З. Н.
гр. София, ул. „Иван Сусанин“ №43

25.09.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

15.08.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
15.08.2019 г.
ДНСК обжалва решението на съда по казуса „Златен Век“

01.08.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
01.08.2019 г.
Становище на ДНСК относно решение на състав на Административен съд - София град за отмяна на заповедта за спиране на СМР за строежа на сградата „Златен век“, гр. София

24.07.2019
Изх. № БС-2939-04-161/16.06.2015г.
ДО Г.Д.Д.
Ж.К. „М.Р.“, БЛ. 113, ВХ. 1, ЕТ. 4
ГР. Б.

24.07.2019
ПД-2301-00-225/15.01.2019
ДО В.П.К.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО Д.К.И.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО К.К.К.
УЛ. „Н.“ № 17 А ГР. Л.

09.07.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.
28.06.2019
Проект на НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.
30.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.04.2019 г.
Фирма „Артекс - Златен век“ ООД обжалва заповедта за спиране на строежа на сградата „Златен век“

15.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
15.04.2019 г.
Връчена е заповедта за спиране на строежа „Златен век“ в столицата

15.04.2019
Заповед за спиране на строеж "Златен век"
11.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
11.04.2019 г.
Предстоящи процедури за спиране на строежа „Златен век“

04.04.2019
ДНСК спира изпълнението на строеж „Златен век“
28.03.2019
Заради открити нарушения ДНСК спира частично строежа „Златен век“

25.03.2019
Изх. № БС-842-02-805/14.07.2017
ДО
П. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.
ДО
А. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.

14.03.2019
ДО Н. П. Б.
Ж.К. „Л“ УЛ. * № *
ГР. С.

14.03.2019
Не са установени нарушения на строежа в кв. „Младост“

13.03.2019
ДНСК проверява падналия кран в кв. „Младост“
12.02.2019
В района на плаж „Алепу“ се извършват само дейности по брегоукрепване.
Строителството на втория етап от проекта е спряно от органите на ДНСК

11.02.2019
Изх. № СО-2780-02-321/16.05.2016г.
ДО Б.Д.М.
Ж.К. „Д.“ №27, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 6 ГР. С.

11.02.2019
Изх. № БС-5035-00-578/13.02.2017г.
ДО О.О.И.
УЛ. „Х.“№3 С. С., ОБЩИНА Ц.

11.02.2019
Изх. № СФ-3682-02-843/17.06.2016
ДО K.K.K.
УЛ. „М.Г.“ №4, ЕТ. 6, АП. 17, ГР. С.
ДО Г.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Б.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Д.К.П.
УЛ. „П.С.“ №5, ГР. Д.

01.02.2019
РДНСК Бургас ще разпореди на общините Царево и Созопол да спрат строежите в „Арапя“ и „Алепу“

30.01.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.01.2019 г.
Разрешението за строеж на новия обект в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ е издадено от главния архитект на Варна и е законосъобразно
24.01.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
24.01.2019
Началникът на ДНСК Иван Несторов ще направи спешна проверка по морето
Още новини...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност