За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Визия

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

          Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.
ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
          ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.
          Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са строежите по чл. 3, ал. 3 ЗУТ. 

 

Център за административно обслужване

Във връзка с препоръките на Националния оперативен кризисен щаб, свързани с епидемичната обстановка в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ препоръчва Центровете за административно обслужване да се посещават при неотложност и призовава гражданите да отправят/подават своите сигнали, жалби, искания, заявления и др. документи по алтернативен път:

Работно време от 9:00 до 17:30 часа

Телефон за връзка с Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/  02 9159 137

Телефони за връзка с Регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ списък

Пресцентър

Телефон за връзка 02 9159 165

Сметка на ДНСК

     Заплащането на дължимите такси по Тарифа 14 може да бъде извършено:
• по банков път по сметка на ДНСК в “УниКредит Булбанк” АД, офис „Батенберг“ IBAN BG 92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF;
• с дебитна или кредитна карта на ПОС терминал в касата на ДНСК в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47.

     За корупция в системата на ДНСК може да съобщавате на посочения електронен адрес
coruption@dnsk.bg или на телефон 080011081 Безплатно от цялата страна

 

 

Съобщения
05.10.2021
РДНСК София връчи Констативен акт на Столична община за извършен незаконен основен ремонт на алейното осветление на „Южен парк“

24.09.2021
ОБЯВА
за провеждане на търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на части от недвижим имот -
публична държавна собственост

17.09.2021
РДНСК София връчи Констативен акт на кмета на Столична община за незаконно строителство на светофарната уредба пред УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
30.08.2021
РДНСК Видин установи незаконен ремонт на язовир „Дражинци“
20.08.2021
РДНСК Пазарджик извърши проверка на паднали силози
12.08.2021
Съобщение във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г./ по отношение на чл. 167 , ал. 1, т. 2
11.08.2021
ДНСК даде указания за строителна забрана в Синеморец
05.08.2021
РДНСК Бургас образува административно наказателно производство срещу община Царево заради колектора в Синеморец
26.07.2021
РДНСК Софийска област глобява участниците в ремонта на пътя „Ребърково-Лютидол-Ботевград“
23.07.2021
Изкопът на ул. „Осми декември“ няма документация за строеж трета категория
16.07.2021
Началникът на ДНСК към главните архитекти на общините: Не сме санкциониращ орган - питайте и се консултирайте с нас.
15.07.2021
Стеснен участък от ул. "Осми декември" в район "Студентски" в София, заради изкоп за бъдещ строеж
01.07.2021
ДНСК сигнализира ВАП за издадени разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините -север“
29.06.2021
Ясна отговорност на всички участници в строителния процес
22.06.2021
СЪОБЩЕНИЕ
№ СТ-146-ДНСК-1/22.06.2021г.
ДО „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД - ВЪЗЛОЖИТЕЛ
С УПРАВИТЕЛИ
ВЕСЕЛА ИВАНОВА МИРЯНОВА И
ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ МИРЯНОВ
УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 46
ГР. СОФИЯ
ДО „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД - СТРОИТЕЛ
С УПРАВИТЕЛИ
ВЕСЕЛА ИВАНОВА МИРЯНОВА
ДАНАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 46
ГР. СОФИЯ
ДО„СТРОЙКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
КОНСУЛТАНТ
С УПРАВИТЕЛ ИВА ВАСИЛЕВА МИЛОВА
ЖК МЛАДОСТ 3, БЛ.326, ВХ.3, ЕТ.8, АП.23
ГР. СОФИЯ
21.06.2021
Арх. Влади Калинов: Разрешителното за строеж на „Златен век“ е изтекло
17.06.2021
Началникът на ДНСК участва в дискусия с архитекти и инженерните консултанти
11.06.2021
РДНСК Бургас издаде заповед за премахване на незаконен преместваем обект на плаж „Каваци-юг“
10.06.2021
РДНСК - София не откри одобрени проекти и разрешения за строеж за извършени строителни дейности и ремонти за обекти в района на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
09.06.2021
РДНСК - Велико Търново извърши проверка на участък 6 при бъдещия пътен възел с пътя Велико Търново - Русе
21.05.2021
ДНСК ще извърши нова проверка на сградата "Златен век"
18.05.2021
Проверка на плаж „Смокините-север“
07.05.2021
Отговор на запитване от Временната комисия на МС
14.04.2021
Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
09.03.2021
Относно: Съгласувателно писмо изх.№ СОА21-СГО1-134/2/ от 09.03.2021г. на вр.и.д. директор дирекция „Сигурност“ на Столична община, с което се съгласува провеждането на мирно шествие във връзка с „незаконни действия и бездействия на държавни органи“ на 10.03.2021г., за времето от 10,00ч до 14,00ч.

22.02.2021
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ №С19-3553/2021г.
ДО:
А. П. В. в качеството й на съсобственик на ап.№4, находящ се в жилищна сграда - бл.№361, вх.А, ет.1, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“.

11.01.2021
СЪОБЩЕНИЕ № С20-1110/1/2021г.
ДО М. К. Ш. Х. и М. Я. Ш. Х.
гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №59, Район „Възраждане“ - СО

05.01.2021
Съобщение №С19-2379/2/05.01.2021 г.
До М.Г.И.
гр. София, ул. Тунджа №53, ет.2, ап 5, район Триадица- СО
05.01.2021
Съобщение №С19-2379/1/05.01.2021
До М. Г. И
гр. София, ул. Тунджа №53, ет.2, ап 5, район Триадица- СО
30.12.2020
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.12.2020 г.
3392 строежа са въведени в експлоатация през 2020 г.

20.11.2020
Изх. № БС-887-03-273/31.08.2020г.
ДО
„БУРГАСЦВЕТ - БАЕВ“ ЕООД,
ПРЕДСТАВЛРЯВАНО ОТ
М.Г.Б.
УЛ. „ПОП ГРУЮ“ № 72А, ЕТ. 4
ГР. БУРГАС, П.К. 8000

17.11.2020
По повод публикация във вестник „24 часа“ от 17.11.2020г. със заглавие: „Съдът: разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно до 2028г.“

04.11.2020
СЪОБЩЕНИЕ
за отлагане провеждането на обявените конкурси за държавни служители

29.10.2020
Сградата на РДНСК София и РДНСК Софийска област ще бъде затворена за пълна дезинфекция
06.10.2020
Изх. № БС-1017-02-072/22.05.2019г.
ДО И.Д.Б.
УЛ. „Д. Х.“ № 6 ГР. ПОМОРИЕ
ДО Е.П.Б.
УЛ.“Д. Х.“ № 6 ГР. ПОМОРИЕ

11.09.2020
Проект на Наредба по чл. 57а от ЗУТ- обществено обсъждане
25.08.2020
ДО
Д.Д.К. УЛ. „Ж.А.“ № 21
ГР. Я.
ДО А.С.К.
УЛ. „Ж.А.“ № 21
ГР. Я.
ДО Д.С.К.
УЛ. „Н.“ № 15
ОБЩИНА Т.
С. Д.

05.08.2020
ДНСК извърши проверка на строеж на територията на Държавно ловно стопанство Искър

27.07.2020
След проверка, възложена от Върховната административна прокуратура, ДНСК спря строителството в комплекс „Нове хоумс“ в София заради нарушения

15.07.2020
След проверка, възложена от ВАП на ДНСК предстои спиране на строителството на жилищни сгради от „Нове Хоумс“ АД

10.07.2020
След проверка, възложена от ВАП, ДНСК спира строителството на небостъргача „I Tower“ в центъра на София заради нарушения

10.07.2020
Опровержение от ДНСК относно изявления в медиите от г-н Любомир Йорданов - бивш служител на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Бургас

29.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ № ДК-19-Вр-2 / 26.06.2020г.
ДО
„АРИЕЛ - ТН“ ЕООД
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №91
3100 - ГР. МЕЗДРА
ДО
„ИНЕРТСТРОЙ КАЛЕТО“ АД
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №105
3100 - ГР. МЕЗДРА

25.06.2020
Изх. № ПК-2299-02-049 10.06.2020 г.
ДО „ПАЛАВРА“ ЕООД,
ЕИК 130431491,
С УПРАВИТЕЛИ
П. Е. К. и Е. П. К.
УЛ. „ЛАЙОШ КОШУТ“ № 51, ЕТ. 6,
АП. АТЕЛИЕ № 1,
РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ - СО,
ГР. СОФИЯ 1612
09.06.2020
Изх. № СО-2677-01-092/16.03.2020г.
ДО НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
ГР. СОФИЯ

22.05.2020
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
22.05.2020 год.
ДНСК започна проверка строителството на небостъргача „I Tower“ в София
15.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление
ДО „ДЕЙЗИ-ПЕТРОЛ 777“ ЕООД
ЕИК: 175043803, Ж.К. „ЛЮЛИН“
БЛ.907, ВХ.„В“, ЕТ.6, АП.61
ГР. СОФИЯ

15.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Покана за доброволно плащане на влязло в сила Наказателно постановление
ДО „ГЕОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ СОФИЯ“ ЕООД
ЕИК: 203150110, УЛ. „КОСТА ЛУЛЧУВ“ № 58А
ГР. СОФИЯ

01.04.2020
ДНСК продължава проверките по сигнали

31.03.2020
Предприетите оперативни действия от страна на ДНСК във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г.) и във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства, както и превенция на служителите
20.01.2020
Становище на ДНСК във връзка с изказване на арх. Борислав Игнатов в медиите
17.01.2020
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
17.01.2020 г.
ДНСК е извършила над 35 хиляди проверки на строежи, строителни документи и продукти през миналата година

02.12.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
02.12.2019 г.
По разпореждане на Специализираната прокуратура ДНСК провери 103 имота на обвинени за телефонни измами, започна премахване на незаконните строежи

22.11.2019
Информация на ДНСК относно писмо на Кмета на район „Лозенец“ за строеж „Златен век“
14.11.2019
Изх. № ВН-1437-03-732 31.08.2018 г.
ДО
Д. И. И.
Ж. К. „М.“, БЛ. 151, ВХ. 2, ЕТ. 1,
АП. 26, ГР. В.
ДО
М. Р. И.
Ж. К. „М.“, БЛ. 151, ВХ. 2, ЕТ. 1,
АП. 26, ГР. В.
11.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ №ГД-379/02.10.2019г.
ДО
С.С.М
С.М, УЛ ”Ц.С” №2
ОБЩИНА Г.Д
С.С.М
С.Д, УЛ ”Д. И С.” №013
ОБЩИНА Г.

05.11.2019
Изх. № БС-1707-00-493 27.01.2016 г.
ДО ЯНКА ПЕТРОВА ГР. БУРГАС
ДО ВЪЛЧО ПЕТРОВ ГР. БУРГАС
ДО ИВАН ПЕТРОВ ГР. БУРГАС

28.10.2019
Обучение по CAF в Дирекция за национален строителен контрол


28.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ № ДК-05-2701
ДО Т. З. Н.
гр. София, ул. „Иван Сусанин“ №43

25.09.2019
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

15.08.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
15.08.2019 г.
ДНСК обжалва решението на съда по казуса „Златен Век“

01.08.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
01.08.2019 г.
Становище на ДНСК относно решение на състав на Административен съд - София град за отмяна на заповедта за спиране на СМР за строежа на сградата „Златен век“, гр. София

24.07.2019
Изх. № БС-2939-04-161/16.06.2015г.
ДО Г.Д.Д.
Ж.К. „М.Р.“, БЛ. 113, ВХ. 1, ЕТ. 4
ГР. Б.

24.07.2019
ПД-2301-00-225/15.01.2019
ДО В.П.К.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО Д.К.И.
УЛ. „С.Г.Ф.“ № 32 ГР. П.
ДО К.К.К.
УЛ. „Н.“ № 17 А ГР. Л.

09.07.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.
28.06.2019
Проект на НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г.
30.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.04.2019 г.
Фирма „Артекс - Златен век“ ООД обжалва заповедта за спиране на строежа на сградата „Златен век“

15.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
15.04.2019 г.
Връчена е заповедта за спиране на строежа „Златен век“ в столицата

15.04.2019
Заповед за спиране на строеж "Златен век"
11.04.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
11.04.2019 г.
Предстоящи процедури за спиране на строежа „Златен век“

04.04.2019
ДНСК спира изпълнението на строеж „Златен век“
28.03.2019
Заради открити нарушения ДНСК спира частично строежа „Златен век“

25.03.2019
Изх. № БС-842-02-805/14.07.2017
ДО
П. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.
ДО
А. М. С.
УЛ. „*******“ №*
КВ. „*******“
ГР. Б.

14.03.2019
ДО Н. П. Б.
Ж.К. „Л“ УЛ. * № *
ГР. С.

14.03.2019
Не са установени нарушения на строежа в кв. „Младост“

13.03.2019
ДНСК проверява падналия кран в кв. „Младост“
12.02.2019
В района на плаж „Алепу“ се извършват само дейности по брегоукрепване.
Строителството на втория етап от проекта е спряно от органите на ДНСК

11.02.2019
Изх. № СО-2780-02-321/16.05.2016г.
ДО Б.Д.М.
Ж.К. „Д.“ №27, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 6 ГР. С.

11.02.2019
Изх. № БС-5035-00-578/13.02.2017г.
ДО О.О.И.
УЛ. „Х.“№3 С. С., ОБЩИНА Ц.

11.02.2019
Изх. № СФ-3682-02-843/17.06.2016
ДО K.K.K.
УЛ. „М.Г.“ №4, ЕТ. 6, АП. 17, ГР. С.
ДО Г.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Б.К.К.
С. И., ОБЩИНА С.
ДО Д.К.П.
УЛ. „П.С.“ №5, ГР. Д.

01.02.2019
РДНСК Бургас ще разпореди на общините Царево и Созопол да спрат строежите в „Арапя“ и „Алепу“

30.01.2019
ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
30.01.2019 г.
Разрешението за строеж на новия обект в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ е издадено от главния архитект на Варна и е законосъобразно
24.01.2019
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол
24.01.2019
Началникът на ДНСК Иван Несторов ще направи спешна проверка по морето
Още новини...

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност