За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.8.2020 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В РДНСК СИЛИСТРА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ СК


    В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в РДНСК Силистра, Главна дирекция СК
    Първо място
    Детелина Кръстева
   
    Второ място
    Мирослава Тодорова
   
    Трето място
    Павел Савов
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност